12

Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого

Лабораторія організації дистанційної освіти заочного факультету